Project

Belang en interactie van allergie, infecties en respiratoire blootstelling aan omgevingsfactoren in chronische onderste & bovenste luchtwegaandoeningen

Code
120C68B7
Looptijd
01-01-2007 → 31-03-2012
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Respiratory medicine
    • Respiratory medicine
    • Respiratory medicine
Trefwoorden
luchtwegaandoeningen
 
Projectomschrijving

Het acroniem AIReWAY beschrijft in een notendop de doelstellingen van dit project. Met deze interuniversitaire benadering willen we de cellulaire en moleculaire mechanismen ontrafelen die aan de basis liggen van aandoeningen van de bovenste (rhinitis, sinusitis, neuspoliepen) en onderste luchtwegen (astma en COPD). De afzonderlijke en gecombineerde effecten van allegenen, infecties en luchtpollutie op de belangrijkste cellulaire en moleculaire mediatoren zullen gekarakteriseerd worden in de verschillende fasen van deze ziektes, door gebruik te maken van proefdier modellen. Bovendien zullen de resultaten gevalideerd worden door analyses op menselijk materiaal afkomstig van patiënten en gezonde controlepersonen.