Project

Het bufferend effect van individueel en community sociaal kapitaal in de relatie tussen socio-economische status en gezondheid

Code
3GA05511
Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
sociale deprivatie gezondheid sociaal kapitaal
 
Projectomschrijving

Kwantitatieve studie naar de mate waarin sociaal kapitaal (zowel op individueel als op buurtniveau) de schadelijke gezondheidseffecten van individuele armoede en/of buurtdeprivatie kan bufferen. Hiertoe wordt informatie verzameld met betrekking tot de socio-economische achtergrond, sociaal kapitaal en gezondheid van Gentse burgers via vragenlijsten, externe databanken en key-informant-interviews.