Project

Invloed of Autonomie? Een Vergelijkende Analyse van het Militair Beleid van Kleine Europese Landen

Code
3E096920
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Defence studies
    • International politics
 
Projectomschrijving

Na jaren van besparingen, investeren Europese landen opnieuw meer in hun defensie. Hogere defensie uitgaven zullen op zichzelf echter niet volstaan om de noodzakelijke militaire middelen te ontwikkelen om de Europese belangen te verdedigen. Vooral de kleinere Europese staten zullen moeten samenwerken met partners en investeren in nichecapaciteiten om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan militaire operaties en collectieve defensie. Het voorgestelde onderzoeksproject wil de mate waarin kleine Europese staten investeren in gespecialiseerde militaire capaciteiten en deelnemen aan gemeenschappelijke defensie-initiatieven in kaart brengen en verklaren. Tijdens de eerste fase van het onderzoek zal een overzicht gemaakt worden van de militaire investeringen van tien kleine Europese staten om na te gaan in welke mate ze deelnemen aan gemeenschappelijke capaciteitsinitiatieven en focussen op specifieke niche-capaciteiten. Vervolgens zal worden nagegaan of deze mate van specialisatie en samenwerking gelinkt is aan hun relatieve voorkeur voor autonomie en invloed. Hiervoor zullen technieken van kwalitatieve inhoudsanalyse worden toegepast op officiële strategische documenten. Tijdens de tweede fase van het project wordt op zoek gegaan naar verklaringen voor de mate waarin de verschillende cases zich focussen op nichecapaciteiten en deelnemen aan capaciteitsinitiatieven. Hiervoor zullen de methoden QCA en process tracing gebruikt worden.