Project

Welke zorg- en ondersteuningsnoden hebben kinderen van ouders die de diagnose ‘ongeneeslijke kanker’ kregen? Een mixed-methods studie die gebruikt maakt van interviews, een vragenlijst en big data