Project

Johannes Bar Andreas (gest. 1155 of 1156) en Syro-Armeense polemieken in de elfde en twaalfde eeuw.

Code
3E000620
Looptijd
01-10-2020 → 08-05-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Cultural history
  • Medieval history
  • Other Middle Eastern literatures
  • Other languages and literary studies not elsewhere classified
  • History of religions, churches and theology
Trefwoorden
Syro-Armeense studies
 
Projectomschrijving

Omgeven door Byzantijnen, Seldsjoekische Turken, Armeniërs en later ook Latijnse Christenen wenste leden van de Syrisch Orthodoxe kerk de verschillen met andere kerken en geloofsovertuigingen te benadrukken. Het bekendste voorbeeld van Syrisch Orthodoxe Streitkultur tijdens de Syrische Renaissance (1049-1316) is Dionysius bar Salibi (d. 1171) die traktaten schreef tegen moslims, joden, melkieten, chalcedoniërs, leden van de Kerk van het Oosten en Armeniërs. Dit project focust op de activiteiten van een minder bekende polemist, Johannes bar Andreas (d. 1155/6), wiens bijdragen in het verleden amper werden bestudeerd, hoewel hij de enige bekende tweetalige (Klassiek Syrisch-Armeens) deelnemer was aan deze debatten. Bar Andreas schreef niet alleen een anti-Armeens traktaat en een verloren weerwoord tegen een (ook verloren) Armeens anti-Syrisch traktaat, maar hij maakte ook een Syrische vertaling van een Armeense brief van Kevork, de tijdelijke vervanger van de Armeense Cilicische Katholikos Krikor II Vkayaser (1066-1105). Zowel dit anti-Armeense traktaat, de Armeense versie van de brief en zijn Syrische vertaling zijn bewaard, wat ons toelaat om Bar Andreas' participatie in deze debatten te bestuderen en de link tussen de debatten in de jaren 1070 en de tweede helft van de twaalfde eeuw te onderzoeken aangezien Dionysius Bar Andreas' heeft gebruikt om een weerwoord tegen Kevork te schrijven.