Project

Strategisch personeelsbeleid binnen scholen: een duurzaam professionaliseringsinitiatief voor schoolleiders

Code
BOF/MVF/202109/012
Looptijd
03-01-2022 → 02-01-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Primary education
    • Secondary education
    • Educational administration, management and leadership
Trefwoorden
strategisch personeelsbeleid schoolleiderschap professionalisering
 
Projectomschrijving

De kwaliteit van onderwijs hangt grotendeels af van de competentie en inzet van leraren. Tegelijk moeten scholen optornen tegen een lerarentekort en een hoge uitstroom van beginnende leraren. Scholen moeten zich dus bewust zijn van het belang van een goed personeelsbeleid. In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming werd tussen 2016 en 2020 onderzoek uitgevoerd door de onderzoeksgroep Bellon (UGent) naar strategisch personeelsbeleid in Vlaamse scholen. Dit onderzoek leidde tot verschillende onderzoeksrapporten met wetenschappelijke inzichten omtrent de rol van schoolleiders, schoolkenmerken, leerkrachtkenmerken voor strategisch personeelsbeleid en de potentiële uitkomsten van dergelijk personeelsbeleid. Het implementeren van strategisch personeelsbeleid door scholen vereist een complex samenspel van veel factoren. Het onderzoek toont dat er verschillende kansen liggen om personeelsbeleid in scholen strategischer te maken. Daarom willen we inzetten op de maatschappelijke valorisatie van dit onderzoek via een duurzaam professionaliseringsinitiatief voor schoolleiders om de  implementatie van strategisch personeelsbeleid in Vlaamse scholen te stimuleren.