Project

Verkeersmodellen en algemene relativiteit

Code
BOF/STA/202009/039
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Differential geometry
  • Engineering and technology
    • Operational traffic control and traffic management
    • Modelling and simulation
Trefwoorden
verkeersmodel relativiteitstheorie
 
Projectomschrijving

Mensen gebruikten de wagen om zich snel en efficiënt te verplaatsen. Maar files zijn een groot probleem geworden en het gaat van kwaad naar erger. Gedurende de laatste jaren is de totale filezwaarte enorm toegenomen, in Vlaanderen bijvoorbeeld met gemiddeld 10% per jaar. Bestuurders die vastzitten in files verliezen kostbare tijd, maar opstoppingen verhogen ook het brandstofverbruik en de ecologische voetafdruk, terwijl de luchtkwaliteit daalt.

Ook al gaan we niet in staat zijn om alle files op te lossen, toch kunnen we proberen om ze zoveel als mogelijk te verminderen. In dit project gaan we een verkeersmodel ontwikkelen met een volledig nieuwe aanpak. Zoals bij zovele verkeerssimulatoren zal ons verkeersmodel gebaseerd zijn op theorieën uit de fysica, maar in tegenstelling tot de andere gaan wij de relativiteitstheorie gebruiken. We gaan het wegennetwerk inbedden in de ruimte-tijd zodanig dat de kortste route in het model overeenkomt met de snelste route in de werkelijke wereld.

Dit verkeersmodel zal een volledig nieuw standpunt opleveren om verkeersstromen te optimaliseren. Door zo'n theorie worden twee schijnbaar ongerelateerde onderzoeksdomeinen met elkaar in verband gebracht, waardoor inzichten en computationele modellen uit de relativiteitstheorie kunnen gebruikt worden in verkeersmodellen. We verwachten belangrijke verbeteringen in die modellen, met een maatschappelijke en economische impact als bonus.