Project

Stedenbouwkundig ontwerp en narratieve chronotopen in de naoorlogse roman. Een vergelijkend onderzoek van urbanistische visies in literaire en stedenbouwkundige discoursen.

Code
3G029009
Looptijd
01-01-2009 → 31-12-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
Urban Studies Vergelijkende literatuurwetenschap
 
Projectomschrijving

Onderzoek van het discours over ruimtelijke transformaties in fictionele teksten in vergelijking met het discours dat wordt ontwikkeld door architecten en stedenbouwkundigen. Via de analyse van naoorlogse romans en via een vergelijking met niet-literaire discoursen wordt onderzocht in welke mate intellectuelen in de naoorlogse westerse cultuur hun toevlucht nemen tot narratieve structuren om stedelijke fenomenen (en de ruimtelijke transformatieprocessen waaraan zij onderhevig zijn) als een coherent geheel op te vatten.