Project

Technoloige tegen terrorisme Europa

Acroniem
TATE
Code
41Z01223
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2024
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Sociolinguistics
Trefwoorden
terrorisme
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Het project Tech Against Terrorism Europe (TATE) wordt gesteund door het uitvoerend directoraat van het Comité terrorismebestrijding van de Verenigde Naties (UN CTED).
(TATE) zal kleinere hosting service providers (HSP's) ondersteunen bij het voorkomen dat terroristische actoren terroristische inhoud verspreiden
zoals gedefinieerd in de TCO-verordening (Terrorist Content Online) van de EU en in Richtlijn (EU) 2017/541. Het combineren van unieke toonaangevende
expertise van organisaties uit de private sector en toonaangevende academische instellingen die actief betrokken zijn bij het aanpakken van TCO, zal het consortium van partners
ervoor zorgen dat TATE de langetermijneffecten van grootschalige verstoring van TCO op prioritaire HSP's oplevert en een duurzame basis vormt
voor praktische ondersteuningsmechanismen voor kleinere HSP's bij het tegengaan van terroristische online-inhoud. De missie van TATE zal worden bereikt door
het vergroten van het bewustzijn van de TCO-verordening en -vereisten onder kleine HSP's door het creëren van een reeks unieke interactieve
lesmateriaal. Dit zal worden ondersteund door de invoering van een op maat gemaakt TCO-capaciteitsopbouwprogramma voor HSP's, waarbij prioriteit wordt gegeven aan
HSP's door het capaciteitsopbouwprogramma, waarbij bestaande technische oplossingen worden opgeschaald ten voordele van alle kleinere HSP's die binnen het toepassingsgebied van de TCO-verordening vallen.
verordening Een belangrijk element van TATE is de oprichting van het Stakeholdernetwerk, dat is opgezet om de steun en betrokkenheid te verzekeren
van toonaangevende organisaties en autoriteiten in het hele TCO-landschap. Een belangrijk element van TATE is de oprichting van het Stakeholdernetwerk, dat werd opgericht om de steun en betrokkenheid te verzekeren
van toonaangevende organisaties en autoriteiten in het hele TCO-landschap. Het netwerk van partnerorganisaties omvat momenteel
een rijke en diverse mix van partners, waaronder Google, die allemaal een actieve rol en verantwoordelijkheid hebben in het ontmoedigen, opsporen en
en het verwijderen van TCO om schade te voorkomen. Het Stakeholdernetwerk geeft een transnationale dimensie aan het project en levert sterk bewijs
van het potentieel van TATE om wederzijds vertrouwen, grensoverschrijdende samenwerking en samenwerking tussen EU-lidstaten en over de hele wereld te ontwikkelen om de veiligheid in de EU te versterken.
wereld om de veiligheid van de EU te versterken.