Project

Het in beeld brengen van de vruchtbaarheid en de foetale groei bij melkkoeien via echografisch onderzoek, hormoon analyses en metabole onderzoeken.

Code
01SF2010
Looptijd
01-06-2011 → 31-07-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal biology
  • Genetics
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
  • Other veterinary sciences
  • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
metabolisme voortplanting melkkoe
 
Projectomschrijving

In het onderzoek dat in dit project zal worden uitgevoerd, zal nagegaan worden in welke mate ovariële stoornissen voorkomen bij melkkoeien in Bangladesh. Naast de prevalentie van deze problemen zal ook onderzocht worden in welke mate deze stoornissen geassocieerd zijn met het metabolisme en de voeding van de koeien. Aan de UGent zal voornamelijk aandacht besteed worden aan 'metabolic programming' welke optreedt bij de drachtige koeien tijdens de lactatie. Dit laatste zal onderzocht worden door de groei van de foetus van kortbij echografisch op te volgen.