Project

De impact van een vreemd accent op sociale interactie en cognitieve processen

Acroniem
SonoDrugs
Code
41O08916
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2018
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Human experimental psychology
Trefwoorden
cognitieve neuropsychologie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Sprekers met een vreemd accent worden in het algemeen als minder betrouwbaar, minder geschoold en minder intelligent beoordeeld dan moedertaalsprekers. Aan deze vertekening liggen zowel talige als sociale factoren ten grondslag. Dit project onderzoekt 1) de consequenties van deze vertekening voor cognitieve processen; en 2) de modulatie van deze vertekening door sociale stereotypen en de consequenties in de hersenen.

 
Rol van UGent
Het project wordt gehost door de Universiteit Gent en begeleid door Prof. Hartsuiker van de vakgroep Experimentele Psychologie.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.