Project

Opheldering van de regulatorische netwerken die de biosynthese van triterpenen regelen in de modelplant Medicago truncatula