Project

Master of Science in Environmental Sanitation

Code
13V21215
Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2016
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
 
Projectomschrijving

De algemene doelstelling van het programma is de vorming van milieuspecialisten die voldoende kennis hebben van (1) het begrip milieuverontreiniging en wat dit praktisch inhoudt, (2) de detectie en kwantificering van milieuverstoring, (3) de mogelijke impact van polluenten en diverse ingrepen op ecosystemen en biota, met daaraan gekoppeld de gangbare technieken voor risicoschatting, en (4) de beschikbare technologieën voor preventie en herstel van milieuverstoring en hoe zij in de praktijk worden toegepast.