Project

De opkomst en neergang van een koloniale 'cattle frontier'. Kapitalisme, wetenschap en kolonialisme in Madagaskar, 1870-1980

Acroniem
COLCAT
Code
41U06722
Looptijd
01-01-2023 → 31-05-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • African history
    • Business and labour history
    • Socio-economic history
    • World history
Trefwoorden
Afrikaanse geschiedenis koloniale geschiedenis geschiedenis van de wetenschap
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de transformatie van de runderteelt, pastorale samenlevingen, imperiale economieën en animal landscapes in koloniaal en postkoloniaal Afrika door de lens van de cattle frontier in Madagaskar in de late negentiende en twintigste eeuw. Het bouwt voort op het concept van commodity frontiers, zich verplaatsende locaties van kapitalistische productie en extractie van goederen, om de complexe wisselwerking tussen mondiaal kapitalisme, wetenschap en kolonialisme in de opkomst en neergang van de cattle frontier in Madagaskar te analyseren. COLCAT onderzoekt waarom en hoe Europese (meestal Franse) en malagassische bestuurders, ondernemers en veterinaire experts, in vaak conflictueuze interactie met lokale veehouders, probeerden de reeds bestaande runder-economieën op het eiland te veranderen en van runderen winstgevende handelswaar te maken. Het betoogt dat de vorming van een kapitalistische en imperiale cattle frontier een breed scala aan ingrepen impliceerde, van de verbetering van lokale runderrassen en nieuwe methoden voor de behandeling van runderziekten tot de sedentarisatie van veehouders en de oprichting van vleesfabrieken en nieuwe netwerken voor veehandel. COLCAT analyseert de beweegredenen en de dynamiek van deze interventies, met inbegrip van de vele conflicten, onderhandelingsprocessen en (bedoelde en onbedoelde) sociale, economische en ecologische gevolgen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de rol van de wetenschap en van expertenkennis.  Hoewel COLCAT zich vooral richt op de ingrijpende transformaties van het koloniale tijdperk (1895-1960), worden deze ingepast in een langetermijnperspectief, dat zich uitstrekt van het einde van het prekoloniale Merina-tijdperk (1870-95) tot het begin van de postkoloniale periode (1960-80). Op die manier kunnen de spanningen tussen kapitalistische, imperiale en (post)koloniale expansie en ontwikkelingsdoelstellingen gemakkelijker worden blootgelegd. Over het geheel genomen zal COLCAT een substantiële bijdrage leveren aan de geschiedenis van het mondiale kapitalisme, de geschiedenis van het (Franse) kolonialisme in Afrika, ecologische geschiedenis en de geschiedenis van wetenschap en kennis.

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent zal de nodige opleiding en middelen aanbieden voor de uitvoering van dit onderzoeksproject.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.