Project

Pilootproject 'Return-to-work van trans*werknemers'

Code
160R06719
Looptijd
18-11-2020 → 01-05-2025
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Occupational health and safety
    • Epidemiology
    • Health counselling
Trefwoorden
transgender return to work arbeidsgeneeskunde
 
Projectomschrijving

Trans is een overkoepelende term voor mensen die zich identificeren met het spectrum van transgenderisme, genderdysforie, transseksualiteit, niet-binair, genderqueer, gendervariant, genderfluïde. Het merendeel van deze transgenders kiest voor een medische transitie. Hoewel terugkeer naar het werk (RTW) een belangrijk onderzoeksdomein is, ontbreekt duidelijke informatie over terugkeer naar een baan van transpatiënten, die is geobjectiveerd door een systematische review.
Door middel van een gemengde methodestudie zal ons project RTW in drie fasen onderzoeken. We beginnen met een online enquête en semi-gestructureerde interviews om informatie te verzamelen over de ervaringen van transgender individuen die hun transitie al hebben beëindigd om weer aan het werk te gaan. Een doel is in deze fase om ook data te verzamelen van objectieve variabelen zoals gekozen stappen in de transgenderzorg vergezeld van het aantal ziektedagen, verloop, consultaties met de bedrijfsarts etc. Tijdens de interviews zal aandacht worden besteed aan facilitators en barrières. Voortbouwend op deze gegevens zullen we de herintegratie van transvrouwen, de meest kwetsbare groep volgens experts, tijdens hun transitie onderzoeken door middel van een semi-gestructureerd dagboek en interviews bij index en follow-up. De laatste fase omvat het spiegelen van onze verzamelde gegevens naar ervaringen van alle actoren die betrokken zijn bij het herintegratieproces door middel van focusgroepen. Als zodanig willen we een ‘tool’ ontwikkelen om zorgprofessionals en preventieadviseurs te helpen bij het op maat maken van transgender werknemers naar duurzame werkhervatting en werkbehoud.