Project

De bodem als leidraad tot betere aardappelen

Code
41U00113
Looptijd
01-01-2013 → 30-06-2015
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
aardappelen
 
Projectomschrijving

De bodem van de Vlaamse Ardennen is zeer heterogeen van samenstelling, met varierende dikte van loess op een klei of zandrijk substraat, ook binnenin percelen. Met GPS-gelinkte mobiele bodemsensoren kunnen deze variabiliteit nauwkeurig in kaart gebracht en geëvalueerd worden. Aanvullende informatie komt van gewasscans. In dit project zullen verschillende percelen ingescand worden. Op basis van de uitgevoerde metingen zullen binnenin deze percelen zones afgebakend worden die best op een gedifferentieerde manier beheerd worden. Aan de telers zal een advies verstrekt worden hoe ze op de opgemeten variatie kunnen inspelen, waarbij het doel is om zowel de gewasproductie te optimaliseren als de milieubelasting the minimaliseren. Deze vorm van precisielandbouw is een volgende stap naar een betere manier om om te gaan met onze lokale productiemogelijkheden.