Project

ontwikkeling van een opleidingscurriculum in psychotherapeutische begeleiding in Uganda

Code
13V52311
Looptijd
15-10-2011 → 15-10-2013
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Economic development, innovation, technological change and growth
Trefwoorden
psychotherapeutische begeleiding
 
Projectomschrijving

Sinds 2002, de Vakgroep Orthopedagogiek - heeft de Universiteit Gent uitgevoerd onderzoek naar het psychosociaal welzijn van kinderen in de door oorlog getroffen regio van Noord-Uganda. Dit onderzoek heeft een belangrijke impuls met de oprichting van het Centrum ontvangen voor kinderen in kwetsbare situaties (CCVS), een interuniversitaire samenwerking tussen de Universiteit Gent (Vakgroep Orthopedagogiek), Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie) en de KULeuven (Centrum voor Gezins - en Orthopedagogiek). CCVS 'centrale doelstelling is om het welzijn van kinderen in kwetsbare situaties in het Zuiden, te bevorderen door: het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op deze kinderen het welzijn's, en het creëren van proefprojecten om de kinderen te bevorderen welzijn. Er is lopend onderzoek in Noord-Oeganda, Oost-Congo, Uruguay, Bolivia, Nepal en Colombia, en CCVS loopt twee consultatiebureaus in Oost-Congo en Noord-Uganda. Het adviescentrum in Noord-Uganda, genaamd "Centrum voor kinderen in kwetsbare situaties-Uganda" (CCVS-Uganda), is ontstaan ​​na uitvoerig overleg met een groot aantal lokale en internationale NGO's gevestigd in Noord-Oeganda, amogst die Gulu regionale Referral Hospital - Mental Health Unit (Gulu RRH - MH) (dr. James Okello) en Makerere University (Prof. Musisi), en gevolgd door twee workshops in Noord- en Zuid-Uganda te bespreken uit onderzoeksresultaten met lokale stakeholders. In al deze discussies, was er één algemene opkomende thema: veel jongeren nog steeds psychologisch lijden onder de nasleep van de oorlog die lige domineerde in Noord-Oeganda meer dan 20 jaar, en veroorzaakte vele doden en enorm veel leed aan de gehele bevolking. Echter, er zijn zeer weinig mogelijkheden om deze kinderen te ondersteunen, als gevolg van het ontbreken van psychotherapeutische zorg en geschoold psychotherapeutische counselors. In reactie op deze algemene resultaat van het overleg, de oprichting van een proefproject die gespecialiseerde, psychotherapeutische begeleiding voor Noord-Oegandese jongeren (dat wil zeggen in Lira-district), gedeeltelijk deze uitgedrukt behoeften te dekken, is ontstaan. Verder merkten we, door middel van de kennis opgedaan in dit centrum en door verder overleg met de belanghebbenden, dat er een extra belangrijke leemte in wezen het gebrek aan regende psychotherapeutische counselors. Een van de redenen hiervoor is het ontbreken van een gespecialiseerde opleiding in dit onderwerp. Overleg met lokale NGO's en Makerere University verder leiden tot de set-up van dit project, in het bijzonder gericht op de ontwikkeling en implementatie van een training in psychotherapeutische begeleiding.