Project

De impact van sociale contactnetwerken op innovatie en opinies

Code
BOF/STA/201909/022
Looptijd
15-03-2020 → 14-01-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied and interdisciplinary physics
    • Complex systems
  • Social sciences
    • Mathematical methods, programming models, mathematical and simulation modelling
    • Microeconomics not elsewhere classified
Trefwoorden
complexe systemen innovatie computermodellering menselijk gedrag sociale netwerken
 
Projectomschrijving

Innovatie is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling en levert een concurrentievoordeel op voor samenlevingen en organisaties. Innovatie bestaat uit het creëren van nieuwe complexe protocollen, technologieën of ideeën en is zelden het resultaat van individuele capaciteiten. Meestal combineren mensen aanvullende expertise en perspectieven om te innoveren. In deze context spelen sociale netwerken een sleutelrol omdat de sociale structuur bepaalt hoe informatie stroomt en wordt uitgewisseld tussen mensen in een groep. In dit onderzoeksproject zullen we onderzoeken hoe de sociale netwerkstructuur de innovatie vanuit een dynamisch perspectief beïnvloedt. We zijn van plan om agent-based netwerkmodellen te ontwerpen om menselijke karakteristieken en sociale/communicatie interacties te simuleren om de mechanismen die innovatie reguleren te bestuderen. Vanuit een fundamenteel oogpunt willen we ook nagaan of bepaalde netwerkstructuren kunnen leiden tot conformisme en onderdrukking van innovatie. Real-world data in de vorm van patenten, wetenschappelijke artikelen of gelijkwaardig, kan gebruikt worden om onze theorieën te testen door het identificeren van menselijke innovatie in professionele samenwerkingsnetwerken in de academische sector. We verwachten kennis op te bouwen en algemene factoren te identificeren, gekoppeld aan de sociale netwerkstructuur, die kunnen worden benut om waarde te creëren en innovatie te stimuleren.