Project

Nematologie

Acroniem
13v57816
Code
13V57816
Looptijd
07-07-2016 → 30-09-2017
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
nematologie masteropleiding
 
Projectomschrijving

Het ICP-programma 'Nematologie' heeft als hoofdobjectief tegemoet te komen aan de internationale nood aan universitair gekwalificeerde nematologen op het niveau van een Masteropleiding door een multidisciplinaire basis- en uitgebreide up-to-date kennis in de diverse deelaspecten van de nematologie. Met uitzondering van de menselijke parasieten (die behoren tot het vakgebied van de geneeskunde) en de parasieten van gewervelde dieren (die behandeld worden in de discipline diergeneeskunde), biedt het programma Nematologie een degelijke opleiding in alle andere groepen nematoden, in het bijzonder vrijlevende bodem- en aquatische nematoden, alsook parasieten van planten en insecten en maakt hierbij gebruik van zowel basistechnieken als de meest geavanceerde moleculaire en gentechnieken. Het aanbieden van een gediversifieerd programma heeft als doelstelling nematologen te vormen die zelfstandig leiding en raad kunnen geven voor de diverse nematodenproblemen in de landbouw in hun land, het biologisch bestrijden van insectenplagen met insectenparasitaire nematoden en het gebruik van nematoden als bio-indicatoren voor het bepalen van de gezondheid van bodem- en water-ecosystemen. Dit wordt beoogd via theoretisch en praktisch onderwijs, microteaching, stage, persoonlijk onderzoek, literatuurstudie, veldwerk en studieuitstappen.