Project

Onderzoek naar de ontwikkeling van een snelle detectiemethode voor berengeur aan de slachtlijn

Code
174R06717U
Looptijd
01-08-2017 → 31-10-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical spectrometry
    • Food chemistry
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary public health and food safety
Trefwoorden
slachtlijn berengeur
 
Projectomschrijving

Probleemstelling: In 2018 zou, als gevolg van Europees overleg, chirurgische castratie aan banden gelegd worden. De twee meest toegankelijke alternatieven vanaf dan zijn immunocastratie of opkweek van intacte beren. Hoewel de opkweek van intacte beren belangrijke positieve implicaties heeft op vlak van vleeskwaliteit, economie, ecologie en ergonomie, betekent dit ook het onherroepelijk heropduiken van berengeur. Dit laatste is een zeer onaangename geur die vooral gemakkelijk vrijkomt bij verhitten van vlees. Idealiter zouden berengeurhoudende karkassen 100% identificeerbaar moeten zijn at-line om zodoende alternatief verwerkt te kunnen worden. Op die manier kan negatieve consumentenperceptie vermeden worden. Een snelle en betrouwbare at-line detectiemethode is vooralsnog echter onbeschikbaar. Doelstelling: Valideren van een snelle en betrouwbare at-line methode voor de detectie van berengeur met upgrading van huidig prototype naar een ergonomisch, toepasbaar model, inclusief het opdrijven van de analysesnelheid. Beschrijving project: Uit voorgaand onderzoek binnen de onderzoeksgroep LCA, is gebleken welke technieken al dan niet succesvol toepasbaar zijn voor de detectie en kwantificatie van androstenon en/of skatol. Daarbij spelen zowel de specificiteit, sensitiviteit als de analyseduur een doorslaggevende rol (+- 300 karkassen per 30 min). Momenteel worden goede resultaten bekomen via een snelle at-line extractietechniek gekoppeld aan massaspectrometrie (Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry; REIMS). Doch voornamelijk het MS deel blijkt nu nog te log en te duur om praktisch gebruik toe te laten. (Nieuw) vervolgonderzoek zou moeten toelaten een prototype te lanceren met een at-line inzetbare detectietechniek.