Project

Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede

Code
110J3409
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education, culture and society
Trefwoorden
vrije tijd kinderen in armoede
 
Projectomschrijving

1. Inzicht krijgen in het bestaande vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in armoede tijdens de zomervakantie(juli-augustus), en dan vooral binnen het samenwerkingsverband van gemeentelijke diensten, OCMW en vertegenwoordigers van personen in armoede in Leuven, Oostende en Ronse. Hierbij wordt gevraagd relevante spelers en netwerken in kaart te brengen, en hierbij gehanteerde methodieken, subsidiekanalen, referentiekaders en netwerken bloot te leggen.
2. Inzicht krijgen in de impact van dergelijke werkingen op kinderen en jongeren in armoede tot 12 jaar via belevingsonderzoek bij gebruikers, niet-gebruikers en dienstverleners om een beeld te krijgen op de positieve en negatieve ervaringen van kinderen en jongeren in armoede en hun ouders, zoals het ervaren van drempels om te participeren, ten opzichte van het bestaande aanbod. Hierbij wordt gevraagd specifieke aandacht te hebben voor groeikansen binnen het specifieke vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in armoede, en dit in het bijzonder in Leuven, Oostende en Ronse.
3. Inzicht krijgen in eventuele hiaten en opportuniteiten in bestaande beleidsinstrumenten en via het onderzoek mogelijkheid bieden nieuwe linken te identificeren voor regulier jeugdwerk en jeugdwelzijnwerk voor kinderen en jongeren in armoede aan de hand van informatieverspreiding van voorbeelden van 'good practice' in de jeugd-, armoede- en welzijnssector