Project

Een koninkrijk van heerlijkheden? Over de betekenis van de cumulatie van politieke mandaten.