Project

Onderzoek naar het intraspecifieke vermogen van hommels om zich aan specifieke klimaatscondities aan te passen

Code
3G042618
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
hommels
 
Projectomschrijving

Hier heeft ons project de ambitie om de aanpassingsmechanismen te begrijpen, in het bijzonder de
plasticiteit van dierlijke organismen (insecten) tot een stijging van de temperatuur, en dit in de context van
klimaatverandering. We hebben ervoor gekozen om te werken met hommels, als modelorganismen, zoals ze zijn
essentiële bestuivers in natuurlijke en beheerde ecosystemen, hun genoom is bekend en ze hebben de
fysiologisch unieke functie om aan te passen aan de omgevingstemperatuur. De vraag roept op of
Hommels, als koud aangepaste bijen, zullen in staat zijn om te gaan met de huidige en toekomstige opwarming van de aarde.
Twee overvloedige soorten, Bombus pascuorum en B. lapidarius, zullen over hun volledige worden bemonsterd
geografische bereik en bijbehorende klimatologische omstandigheden. Deze soorten worden gekozen omdat ze breed zijn maar
verschillend verdeeld in Europa met meerdere klimaatzones, behoren tot twee verschillende clades
binnen het geslacht Bombus, en zouden dus specifieke aanpassingen aan de klimatologische omstandigheden moeten ondergaan
stuiten op. Onze focus is om te bepalen of het vermogen van de hommels om te gaan met een hoge (re) omgevingstemperatuur
de temperatuur is te wijten aan een verbeterde: thermische tolerantie of een verbeterd thermoregulatievermogen.
Daarom zal de morfologische aanpassing van hommels worden gemeten, de onderliggende onderliggende genen
deze aanpassingscapaciteit werd geïdentificeerd en hun fysiologische aanpassing werd getest tijdens verschillende stadia
ontwikkeling van de kolonie.