Project

BioGraph: Accurate analyse van genetische interacties met behulp van gegenereerde random graafmodellen