Project

BioGraph: Accurate analyse van genetische interacties met behulp van gegenereerde random graafmodellen

Acroniem
BioGraph
Code
01J14619
Looptijd
01-12-2019 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields not elsewhere classified
Trefwoorden
Bio-informatica Wiskundige modellering Theoretische computerwetenschappen Algoritmen en computationele wiskunde
 
Projectomschrijving

Biologische organismen kunnen bestudeerd worden door de analyse van hun genetische interacties. Deze functionaliteit modelleren is moeilijk en foutgevoelig. In plaats daarvan willen we artificiele random grafen ontwikkelen die de werkelijkheid kunnen nabootsen. Het genereren van
dergelijke grafen is moeilijk en omhelst veel kansrekening en statistiek, differentiaalvergelijkingen, enz… Dit alles moet bovendien efficient geimplementeerd worden zodat computers de data kunnen verwerken tot zinvolle conclusies.