Project

Ongelijkheid in vrijwilligerswerk: Een onderzoek naar toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk en jobsegregatie in het vrijwilligerswerk door middel van een organisatorische veldanalyse.

Code
01J14519
Looptijd
01-10-2019 → 30-07-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Voluntary associations, participation and civil society
Trefwoorden
Vrijwilligerswerk Sociale ongelijkheid Nonprofit organisaties Nonprofit sectoren Vrijwilligersbeleid, Meting van het vrijwilligerswerk in België
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek wil via een organisatorisch perspectief nagaan hoe de toegang tot het vrijwilligerswerk en de taak- en functieverdeling in het vrijwilligerswerk ongelijk verdeeld zijn en hoe aldus sociale ongelijkheid via vrijwilligerswerk wordt gereproduceerd. Via unieke, representatieve surveydata over
vrijwilligerswerk in België, in combinatie met een kwalitatieve analyse van organisatorische velden, wordt nagegaan hoe dit tussen verschillende sectoren verschilt.