Project

Loskomen van de pijn: Neurocognitieve benadering voor de verklaring en de voorspelling van de respons op de moderneneurowetenschappelijke aanpak voor patienten metwhiplashgeassocieerde aandoeningen