Project

Een onderzoek naar de ontwikkeling en instandhouding van problemen met betrekking tot het lichaamsbeeld tijdens de kindertijd: Kan de ouder-kindrelatie bescherming bieden tegen de effecten van media die het uiterlijk promoten?