Project

Identificatie van modificerende genen verantwoordelijk voor de fenotypische variabiliteit in de ‘Broze Botten Ziekte’, via gebruik van zebravis modellen en humane geïnduceerde pluripotente stamcellen