Project

Versterking van de Occupational Health Expertise en wetenschappelijke capaciteit van de openbare instelling van Turkije

Acroniem
ESPrIT
Code
41M09116
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2018
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
gezondheid Expertise
 
Projectomschrijving

De algemene doelstelling van dit project (esprit) is de wetenschappelijke status phit op het gebied van gezondheid te versterken, met bijzondere aandacht voor beroepsziekten. Het project wordt gerealiseerd met de hulp van het toegepast onderzoek TNO (NL), die een positie in de top 5of EU instituten in Occupational Health & amp heeft; veiligheidsonderzoek, en de academische instituten VUmc (NL) met een leidende positie in de medische en sociale wetenschappen en UGent (BE) met een leidende positie in de volksgezondheid en pedagogische wetenschappen en de leer van de arbeidsgeneeskunde.