Project

Versterking van de Occupational Health Expertise en wetenschappelijke capaciteit van de openbare instelling van Turkije

Acroniem
ESPrIT
Code
41M09116
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2018
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
beroepsziekte
Overige informatie
 
Projectomschrijving

De algemene doelstelling van dit project (esprit) is de wetenschappelijke status phit op het gebied van gezondheid te versterken, met bijzondere aandacht voor beroepsziekten. Het project wordt gerealiseerd met de hulp van het toegepast onderzoek TNO (NL), die een positie in de top 5of EU instituten in Occupational Health & amp heeft; veiligheidsonderzoek, en de academische instituten VUmc (NL) met een leidende positie in de medische en sociale wetenschappen en UGent (BE) met een leidende positie in de volksgezondheid en pedagogische wetenschappen en de leer van de arbeidsgeneeskunde.

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent is de leider van een werkpakket rond wetenschappelijke capaciteitsopbouw (om trainingsprogramma’s te ontwerpen en te leveren) en is betrokken bij alle andere werkpakketten, b.v. Wetenschappelijke uitmuntendheid, uitwisseling en samenwerking, innovatie. PHIT-wetenschappers zullen worden begeleid en gecoacht door Belgische wetenschappers om specifieke onderzoeksvoorstellen en wetenschappelijke artikelen te verbeteren.