Project

Een PDX platform voor in vivo evaluatie van nieuwe antikanker therapieën

Code
3I003722
Looptijd
01-05-2022 → 30-04-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer biology
    • Cancer therapy
Trefwoorden
Leukemie Preklinisch onderzoek Vaste kanker Lymfoom PDX-modellen
 
Projectomschrijving

Patiënt-afgeleide xenograft modellen (PDX), waarbijoperatief verwijderde tumor fragmenten van patiëntendirect worden getransplanteerd in immuun-deficiëntemuizen, worden beschouwd als superieure preklinischekankermodellen. Ze behouden de belangrijkstehistologische en genetische kenmerken van hun donorwaardoor ze uiterst geschikt zijn voor de preklinischeevaluatie van nieuwe kankermedicijnen, de identificatie enevaluatie van prognostische biomerkers en voorfundamenteel biologische studies. Tevens worden ze ookmeer en meer toegepast voor klinische voorspellingen bijgepersonaliseerde therapeutische strategieën.
Gedurende de afgelopen jaren is het ontwikkelen en hetgebruik van deze PDX-modellen aan de UGent voorfundamenteel, translationeel en klinisch onderzoekexponentieel toegenomen. Hier stellen we de opstart vaneen PDX-centrum voor als onderdeel van het nieuweanimalarium op de campus van UZGent met eengecentraliseerde coördinatie voor generatie,karakterisering, bewaring en datamanagement van dezePDX modellen. PDXGhent heeft als doel een flexibeleuitwisseling toe te laten van kennis en PDX modellen enhierdoor unieke kansen te creëren voor dekankeronderzoeksgemeenschap in Gent. We verwachtendat deze intensieve interacties tussenonderzoekslaboratoria en het universitair ziekenhuis hetpreklinische kankeronderzoek zullen stimuleren enversnellen waardoor mogelijk nieuwe therapieën snellerbeschikbaar zullen komen voor kankerpatiënten in dekliniek.