Project

Biobeschikbaarheidsmodellen voor innovatieve ecologische risico-evaluatie van actieve farmaceutische stoffen (ECOPHARMA).