Project

Een neurowetenschappelijke benadering voor gevangeniservaring: Over de invloed van de gevangenis op het gevoel van agency en empathie voor pijn bij (ex-)gedetineerden en cipiers.

Code
11E7223N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Psychophysiology
  • Cognitive processes
  • Human experimental psychology not elsewhere classified
  • Social behaviour and social action
  • Social perception and cognition
Trefwoorden
Gevoel van keuzevrijheid
 
Projectomschrijving

Aan het einde van de gevangenisstraf wordt van ex-gevangenen verwacht dat zij zich opnieuw in de maatschappij integreren. Eerder onderzoek en criminologische gegevens tonen echter aan dat gevangenisstraffen geen effectief middel zijn om recidive te voorkomen. Dit project onderzoekt, via een sociaal-neurowetenschappelijke benadering, de mogelijke invloed van de dwingende en restrictieve aard van de gevangenis op twee neurocognitieve processen die gerelateerd zijn aan besluitvorming: Het gevoel van agency (GvA) en empathie voor pijn (EvP). Hoewel eerdere resultaten aantoonden dat de gevangenis specifieke aspecten van executief en emotioneel functioneren bij gevangenen kan beïnvloeden en dat een dwingende omgeving zoals bijvoorbeeld het leger de eigen GvA kan verminderen, is er momenteel geen studie die de invloed van de gevangenis op de neurale mechanismen, die ten grondslag liggen aan GvA en EvP, heeft onderzocht. We zullen rekening houden met diverse sociale factoren (b.v. het detentieregime) alsook groepen van agenten (i.e. (ex)-gevangenen en cipiers). We zullen ook onderzoeken of en hoe GvA en EvP veranderen over tijd na detentie bij ex- gevangenen. Zowel gedragsmatige als EEG metingen van GvA en EvP zullen worden gebruikt. De resultaten zullen bijdragen tot een beter begrip van hoe beperkingen in keuzevrijheid de onderliggende cognitieve processen beïnvloeden die direct gerelateerd zijn aan sociaal gedrag en aan de vrijheid om controle te behouden over het eigen leven.