Project

Conservatiemateriaal voor glasramen (CONSTGLASS)

Code
41G06706
Looptijd
01-06-2007 → 31-05-2010
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
  • Engineering and technology
    • Sustainable and environmental engineering
Trefwoorden
conservatie cultureel erfgoed glasramen
 
Projectomschrijving

Het project heeft tot doel om de behandelingen voor conservatie van glasramen in historische gebouwen over gans Europa, aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Het omvat tevens studies over de omkeerbaarheid van de behandelingen, en de efficiëntie van innovatieve restauratiestrategieën en producten.