Project

Een geometrische benadering om patronen van cultuurdeelname in Vlaanderen te analyseren