Project

Evaluatie van de effectiviteit van therapieprogramma’s voor spraakstoornissen ten gevolge van velofaryngale insufficiëntie op de velofaryngale sluiting, spraakverstaanbaarheid, hypernasaliteit en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit bij patiënten