Project

Validatie van een taalgerelateerd EEG algoritme voor afasierevalidatie.

Acroniem
Neurolap
Code
F2021/IOF-StarTT/078
Looptijd
15-10-2021 → 14-10-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Speech and language therapy
  • Diagnostics not elsewhere classified
  • Cognitive neuroscience
  • Neurophysiology
  • Electrophysiology
 • Engineering and technology
  • Biomedical signal processing
Trefwoorden
Taal diagnostiek neuroplasticiteit elektro-encefalografie (EEG) revalidatie afasie
 
Projectomschrijving

Na een beroerte kunnen de aangetaste hersenfuncties neuraal gereorganiseerd worden (neuroplasticiteit) tijdens de revalidatie. Wat de taalfuncties (fonologie, semantiek en grammatica) betreft, gebeurt de diagnostiek en follow-up van afasie hedendaags met pen-en-papiertaken, dewelke geen directe meting van neuroplasticiteit bieden. De implementatie van een linguïstische elektro-encefalografische (EEG) registratie tijdens de diagnostische (her)evaluatie van afasiepatiënten zou daarom gunstig zijn.

Het doel van dit project is om de integratie van linguïstische ‘event-related potentials’ (ERP's) in de afasiediagnostiek te valideren. Onderstaande subdoelen worden vooropgesteld:

 1. Aanleveren van evidentie dat ERP's a) patiënten met en zonder afasie kunnen onderscheiden, b) kunnen specifiëren welke en hoe ernstig taalfuncties verstoord zijn en c) het herstel van afasie longitudinaal kunnen opvolgen.
 2. Aanleveren van evidentie dat een ‘ERP based’ therapie-algoritme kan leiden tot een (meer) efficiënte revalidatie en gunstigere outcome.
 3. Mogelijkheden verkennen om een licentieovereenkomst te sluiten om het concept te commercialiseren in de toekomst.