Project

TreeWatch.net: een beter begrip van de water- and koolstofdynamiek in bomen in een veranderend Europees klimaat

Acroniem
TreeWatch.net
Code
01J07919
Looptijd
01-10-2019 → 30-07-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
klimaatverandering CO2 uitwisseling ecologie ecofysiologie bosmonitoringnetwerken plantsensoren plantrespiratie plant-water en koolstofrelaties sapstroom stam-diametervariaties stam-waterinhoud modelleren van bomen monitoren van bomen
 
Projectomschrijving

TreeWatch.net is een baanbrekend monitoringnetwerk voor water en koolstof in bomen, waarin kwaliteitsvolle metingen van sapstroom, stam-diametervariaties, stam-waterinhoud en CO2 efflux verzameld zullen worden in individuele beuken (Fagus sylvatica L.) langsheen noord-zuid trajecten doorheen Europa. De unieke dataset zal gebruikt worden om een mechanistisch boommodel in realtime te kalibreren om zo verschillen in groei, respiratie en hydraulische respons op temperatuur en droogte te verklaren op basis van onderliggende water- en koolstofrelaties.