Project

Pelofen, een nieuw microtubule stabiliserend middel voor tweedelijns behandelingsstrategieën bij patiënten met multiresistente oncologie