Project

De rol van perspectief-name en geassocieerd verbaal en non-verbaal gedrag van zorgverleners in het begrijpen van raciale ongelijkheid in het omgaan met pijn bij kinderen.