Project

Meer dan menselijke geschiedenissen van landelijke landschappen in de Andes, 19e-20e eeuw

Acroniem
HI-LANDeS
Code
41S01222
Looptijd
01-02-2023 → 31-01-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Socio-economic history
Trefwoorden
Engels Nederlands Spaans Comparatief Geografisch en kaart gebaseerd Iconografie en beeldanalyse Taal- en tekstanalyse Veldonderzoek 19e eeuw 20e eeuw Hedendaags Zuid-Amerika veldwerk Interculturaliteit Regiostudies Geschiedenis
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Menselijke en niet-menselijke actoren hebben bijgedragen aan wereldwijde sociaal-ecologische transformaties van landelijke landschappen. Het HI-LANDeS-project, dat wordt gefinancierd in het kader van Marie Skłodowska-Curie Actions, is gebaseerd op twee casestudy's in inheemse gemeenschappen van de Boliviaans-Chileense hooglanden. kennisproductie rond water en land bij de transformatie en het beheer van landelijke landschappen. De projectimplementatie is gebaseerd op archiefonderzoek, veldwerk en gemeenschapsworkshops, geanalyseerd binnen een wereldwijd kader en een transdisciplinaire samenwerking. Door kennisoverdracht tussen historisch onderzoek en milieubeheer kunnen de te verwerven inzichten de goedkeuring van een meer inclusief beleid voor natuurbehoud en plattelandsontwikkeling vergemakkelijken, zowel op lokaal als mondiaal niveau.

 
Rol van UGent
Het HI-LANDeS project is gebaseerd op de onderzoeksgroep Economies, Comparisons, Connections (ECC) van het departement Geschiedenis, dat een belangrijk lid is van het Ghent Centre for Global Studies. Aan de Universiteit Gent zal het project ook een dialoog ontwikkelen met de onderzoeksgroep INSPIRA van het departement Landbouweconomie en met andere onderzoekers en onderzoeksgroepen met gedeelde interdisciplinaire onderzoeksinteresses. Als onderdeel van dit Global Fellowship zal het project een onderzoekssamenwerking ondersteunen tussen de Universiteit Gent en de Universidad de Tarapacá in Chili, die als gastheer zal optreden tijdens de uitgaande fase (2023-2025) om archiefonderzoek en veldwerk uit te voeren en gezamenlijke publicaties en outreachactiviteiten te ontwikkelen. Tijdens de terugkeerfase in 2025-2026 zal de Universiteit Gent de basis vormen voor de verwerking en verspreiding van de onderzoeksresultaten.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.