Project

Van ruimtelijke analyse tot karakterisering van sites uit de Ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode van Noord- en Oost-Gallië

Code
3G065707
Looptijd
01-01-2007 → 30-12-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Archaeology
  • History
  • Theory and methodology of archaeology
  • Other history and archaeology
  • Study of regions
 • Social sciences
  • General psychology
Trefwoorden
geografische informatiesystemen statistische methoden interne ruimtelijke analyse Romeinse tijd archeologie ijzertijd
 
Projectomschrijving

In dit project worden verschillende types archeologische sites (grafvelden, nederzettingen, heiligdommen) uit de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode onderworpen aan een grondige gegevensanalyse met de nadruk op kwantificatie, gevolgd door een interne ruimtelijke analyse. Met behulp van een geografisch informatiesysteem en ruimtelijke statistiek wordt getracht meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke en socio-economische organisatie van de sites.