Project

Hoe kunnen kleuters beïnvloeding door YouTube video advertenties tegengaan: Een empirisch onderzoek om de uitdagingen bloot te leggen van reclame op YouTube voor kleuters.