Project

Hoe kunnen kleuters beïnvloeding door YouTube video advertenties tegengaan: Een empirisch onderzoek om de uitdagingen bloot te leggen van reclame op YouTube voor kleuters.

Code
01J04519
Looptijd
01-12-2019 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Communication management
Trefwoorden
Reclamewijsheid Kleuters Ouderlijke mediatie Reclamelabel Digitale Marketing YouTube
 
Projectomschrijving

Dit project gaat na hoe kleuters (tussen drie en vijf jaar) beïnvloed worden door reclame op YouTube. Meer specifiek onderzoeken we de reclamewijsheid (hun kennis en vaardigheden) van kleuters t.o.v. deze nieuwe reclamevormen. We gaan tevens na hoe een reclamelabel hen kan helpen deze reclame te herkennen en hoe ouders kleuters kunnen helpen om hun reclamewijsheid te verhogen.