Project

Stikstof mineralisatie uit (bodem) organische stof: kwantificering van de bijdrage van vrijlevende nematoden en de interacties met de microbiële gemeenschappen en de bodemstructuur