Project

Verbeteren van de net-stabiliteit door middel van energie-opslag in waterkracht met beperkte opvoerhoogte