Project

Teelt en verwerking van vlas als basis voor een "bio-based" economie in Vlaanderen

Code
179I0808
Looptijd
01-05-2008 → 30-04-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
vlas
 
Projectomschrijving

De teelt van vlas en de verwerking ervan tot bruikbare eindproducten is in Vlaanderen ingebed in drie sectoren waarnaar dit dossier zich richt: de landbouwsector, de vezelvlasverwerkende sector en de lijnzaadverwerkend sector. De Vlaamse vezelvlasverwerkende sector is, na Frankrijk, de tweede grootste producent van vlasvezels in West-Europa. Deze vlasvezels worden aangewend voor textieltoepassingen, maar vanuit een groeiend milieubewustzijn wordt een stijgende tendens en interesse waargenomen voor toepassing van natuurlijke vezels algemeen en vlasvezels in het bijzonder voor technische toepassingen. Het gebruik van vlasklodden voor deze technische bulktoepassingen kan niet voldoende uitgebouwd worden omwille van de onzekerheid omtrent de beschikbare hoeveelheden. De huidige uitzaai aan vezelvlas wordt immers in hoofdzaak bepaald door de mogelijke afzet van lange vlasvezels voor textieltoepassingen en de export naar China. Olievlas is eerder marginale teelt in Vlaanderen, maar Vlaanderen is wel een grote importeur en verwerker van lijnzaad tot lijnolie en Europa. De lijnzaadverwerkende sector is volledig afhankelijk van de import van lijnzaad uit Canada. Bovendien dreigt een tekort aan lijnzaad omdat de landbouwgronden steeds meer in beslag genomen worden door de teelt van diverse gewassen voor o.a. biobrandstoffen. De vlasplant is een jaarlijks hernieuwbare grondstof waarvan alle bestanddelen verwerkt en gevaloriseerd worden.