Project

Dataregistratie- en Evaluatiesysteem Mondgezondheid Belgische bevolking 2012-2014

Code
160D8911
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Dentistry
  • Dentistry
  • Public health care
  • Public health sciences
  • Public health services
  • Dentistry
Trefwoorden
enquête klinisch mondonderzoek mondgezondheid
 
Projectomschrijving

In 2008-2010 werd voor het eerst, in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, een onderzoek verricht naar de mondgezondheid en determinanten van mondgezondheid van de Belgische bevolking.

In de vervolgfase zal het onderzoek bestaan uit de voltooiing van de voorbereiding, de eigenlijke dataverzameling, de analyse en rapportering van het project ‘Dataregistratie- en Evaluatiesysteem Mondgezondheid Belgische Bevolking 2012-2014’.