Project

Gecombineerde hydrodynamische modellering van near en far field zog effecten voor het optimale ontwerp van parken van golfenergieconvertoren