Project

CARBOLEUM: Katalytische conversie van koolhydraat nevenstromen voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve chemische toepassingen.